NO.

99

อยู่ในพระทัยพระองค์

KEY

     G                      C G

1. โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา

    Em         A              D

แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

     C           D          Bm     Em

จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ

    Am      C        D

จิตใจได้สำผัสพระองค์


                    G          Bm

*อยากบอกว่า เรารักพระองค์

     C           D

สุดหัวใจ...สุดหัวใจ

G         Bm    C

ชีวิตขอมอบถวาย

    Am          Em           D

ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป

    C          D       Em

จะอยู่ในพระทัยพระองค์

    C          D        G

จะอยู่ในพระทัยพระองค์