top of page

NO.

558

อยู่ในรัก

KEY

    D#                          Bb             G#

1. อยู่ไปอย่างนั้นเพียงอยู่ไปวันวัน

            Bb            Gm    Cm  

มองไม่เห็นว่ามันมีค่า

     Fm              Bb

ทุกวันพากัน ฝันหาความจริง

         Gm                    Cm  

ท่ามกลางความลวงช่วงชิง

        Fm       Gm           G#          Bb

แต่ก็ทิ้งให้หัวใจหดหู่ อยู่ไปไม่มีจุดหมาย


              D#         Cm  

***หากมีรัก คงอบอุ่นใจ

              G#              Bb         Gm   Cm  

ไม่มีหวั่นเกรงอะไร ถ้าแม้มีใครคนหนึ่ง

              Fm               Gm  

โอบประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง

      G#             Bb  D#        Gm   Cm  

จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

             G#               Bb         Gm   Cm  

เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น

          Fm              Gm  

หากมีใครดูแลสร้างหวังในใจ

       G#             Bb     D#

ช่วยพาเราไปให้ใจชื่นบาน


    D#                D#

2. แต่ในวันนี้ชื่นชมยินดี

G#      Bb          Gm    Cm  

ใจดวงนี้มีพระเยซู

      Fm              Bb

ทุกวันจึงเต็มด้วยรักชูใจ

        Gm                 Cm  

ผ่านความเย็นชาสิ้นไป

          Fm              Gm  

จากที่มองมีเพียงพบความว่างเปล่า

      G#                 Bb

บัดนี้ กลับมีความหมาย


            D#       Cm  

**อยู่ในรัก แสนอบอุ่นใจ

              G#              Bb         Gm   Cm  

ไม่หวั่นเกรงอะไร เพราะรู้มีพระเยซู

              Fm               Gm  

เฝ้าประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง

      G#             Bb  D#       Gm    Cm  

จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

             G#               Bb         Gm   Cm  

เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น

    Fm              Gm  

ผู้ที่เป็นความจริง สร้างหวังในใจ

       G#             Bb     D#

ผู้เป็นทางเดียว ผู้เป็นความรัก

bottom of page