NO.

102

อีกครั้ง

KEY

    D      A      G             D

1. พระเยซู เมื่อฉันมองดูที่แท่นบูชา

G           D       G            A

ทรงละทิ้งทุกสิ่ง ยอมสู่ความตาย

D      A          G        D

ทุกๆ ครั้ง เมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทาน

G            A         D 

อีกครั้งฉันอยู่ ณ ที่นั่น

G           A        D

อีกครั้งฉันอยู่ ณ ที่นั่น


         D             G

**อีกครั้งฉันมองดูกางเขน

          D      A

ที่ทรงวางชีวิตวาย

     D               G

จิตใจภายในชอกช้ำ

               D           A

ด้วยรักพระองค์แทบมลาย

     Bm     G

อีกครั้งที่ฉันก้มกราบ

     D             A         D

อีกครั้งที่ฉันเทหมดทั้งหัวใจ


     D    A       G            D

2. พระเยซู เมื่อรับการชูยกขึ้นที่สุด

G           D            G        A

ราชา ณ เบื้องบน สักวันฉันจะพบ

D         A     G               D

และครั้งนี้ เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไถ่

G          A                   D

อีกครั้งที่ฉันร้องเพลงสรรเสริญ

G          A             D

อีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญ