top of page

NO.

321

ฮาเลลูยา - กลอรี่ มิวสิค

KEY

        F                      Dm  

1. ข้ารักพระองค์หมดทั้งดวงใจ

      F                           Dm  

พระองค์ประทานความหวังในใจ

Bb                 C                      F         C  

ข้าจะร้องสรรเสริญถวายแด่พระองค์

      F             Bb       C  

พระกรุณานำข้าผ่านพ้น

     Dm               Bb               C  

สิ่งเดิมเลยไป สิ่งใหม่ได้พบ จิตใจของข้า

       A               Dm  

สรรเสริญว่า ฮาเลลูยา


            Bb         Dm  

**ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา


         Bb         F     C        F  

ฮาเลลูยา ฮาเลลู... หู้วว….ยา


D          G                 Em  

2.    ข้ารู้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

      G                     Em  

พระองค์เติมเต็มความรักพระคุณ

C                  D  

ข้าจะร้องสรรเสริญ

                  G            D  

โมทนา ขอบพระคุณ

        G                   C           D  

โปรดทรงนำข้าจากแดนความตาย

      Em                C  

และทรงประทานให้ข้าเป็นไท

    D                 B  

บัดนี้ข้าร้องสรรเสริญ

           Em      D        C  

ว่าฮาเลลูยา…โอ้ว....โว้วว


         Em     D        C  

**ฮาเลลูยา    ฮาเลลูยา

        G       D  

ฮาเลลู….   หู้วววว

C        D             Em  

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

D      C           G      D        G  

ฮาเลลูยา ฮาเลลู...   หู้วว….ยา

bottom of page