top of page

NO.

065

เพียงผู้เดียว

KEY

     G                            Bm  

1. องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม

C                                  D  

พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน

G                              Bm  

องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง

       Am                             D  

และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด


        Bm           C  

*พระองค์ทรงสมควร

      Bm                 C  

พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว


   D   G                          Bm  

**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ

       C                D  

พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์

           G  

และข้าวางทุกสิ่ง

           Bm                  Em  

ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์

          Am  

เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว

       C              D             G  

ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

bottom of page