NO.

251

เรานำเสียงการสรรเสริญ

KEY

     D                           D  

1. เรานำเสียงการสรรเสริญ

          G                D  

มายังวิหารของพระองค์

D                            D  

เรานำเสียงการสรรเสริญ

          G     A        D  

มายังวิหารของพระองค์


         G             D                     A  

* เราถวายคำโมทนา เป็นเครื่องบูชา

         D  

แด่พระผู้เป็นเจ้า

       G           D  

เราถวายคำสดุดี

                  A              D  

เป็นเครื่องบูชา แด่พระองค์