top of page

NO.

529

เราเป็นอวัยวะ

KEY

                 D  

1. เราเป็นอวัยวะ ในกายเดียวกัน

                     G                          D  

ไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่แค่ฉัน รวมกันคือเรา

A                      G                  D  

พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน


                 D  

2. เราเป็นอวัยวะ ในพระเยซู

                         G                          D  

คนนึงเป็นตา อีกคนเป็นหู ช่วยดูช่วยฟัง

A                      G                 D  

พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน


     G  

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน

D  

ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย

E  

ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น

           A  

เพราะเราเป็นกายเดียวกัน


                 D  

3. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร

                              G  

พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง

A                      G               D  

พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน


     G  

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน

D  

ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย

E  

ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น

          A  

เพราะเราเป็นกายเดียวกัน

G  

เท้ามือหู จมูกและตา

D  

มีส่วนขา ส่วนหัวร่างกาย

E  

มีสมองและมีจิตใจ

A  

ที่รวมเป็นกายเดียวกัน


                 D  

4. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร

                              G  

พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง

A                      G               D  

พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน

A          G                   D     G      D  

เป็นอวัยวะในกายพระองค์

bottom of page