top of page

NO.

127

เวลาฉลองพระเยซู

KEY

Intro:  G  / C  / D  / G  

G                   C             D  

1. สุขสันต์วันคริสตมาส

            G  

วันที่หัวใจร้องเพลง

                    C                       D  

ขับขานเสียงเพลงแห่งความรัก

                             G  

ให้ความหวังก้องกังวาน


G               C     D              G  

2. พระเยซูประสูติ นามว่าอิมมานูเอล

G             C                 D  

พระองค์ผู้ทรงอยู่กับเรา

                        G  

ชาวโลกเอ๋ยจงยินดี


D               G  

*เป็นเวลาฉลองพระเยซู

C          A         D  

เชิญเรามาร้องเพลง

D                  G  

สันติสุขความรักได้ลงมา

C       A     D  

ให้เราจงสุขใจ

bottom of page