top of page

NO.

092

แสงสะท้อน

KEY

     G  

1. เพราะในโลกใบนี้

         D  

ต้องมีแสงสว่างนำทาง

   Em  

มีคนมากมายหมดหวัง

                Bm  

ต้องการรักเติมในใจ

Am            D  

ในค่ำคืนมืดมัวให้ข้า

        Bm             Em  

เป็นแสงสว่างส่องไป

Am                               D  

บอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์


    G                           D  

2. ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำ

     Em   

ให้พระองค์นำความคิดให้เป็น

          Bm  

เหมือนน้ำพระทัย

Am            D                    Bm  

ให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์

                    Em  

ยิ่งใหญ่เพียงไหน

Am                     G  

มอบร่างกายและจิตใจ

          C                    D  

เพื่อรับใช้ประกาศพระนาม


             C                D  

**ให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์

    Bm                 Em  

ให้คนมากมายได้เห็น

         Am                D  

ให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคน

              Dm       G  

ทุกคนมาถึงความจริง

             C               D  

ให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทาง

     Bm            Em  

ให้เรานับจากวันนี้

Am       D                  G  

ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไป

(ให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป)

bottom of page