top of page

NO.

186

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

KEY

        G             D  

1.โฮซันนา โฮซันนา

    Em                       D  

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

     G          D  

โฮซันนา โฮซันนา

       Em                    D  

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด


C          D             G  

***ข้าขอยกย่องพระนาม

C             D      G  

   ด้วยดวงใจโมทนา

C                D               Bm      Em  

   เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า

        C               D      G  

   โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด


    G              D  

2.พระสิริ คำสรรเสริญ

    Em               D  

ขอจงมีแด่จอมราชา

G                D  

พระสิริ คำสรรเสริญ

     Em               D  

ขอจงมีแด่จอมราชา

bottom of page