NO.

295

ในที่ลึกลับ

KEY

G                                 C  

1. ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด

Em             D         C  

ณ ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่

G                             C  

ในที่ลึกลับช่วงเวลาที่ข้ากำลังรอ

เฝ้าแต่พระองค์

Em              D         C  

เพราะอยากรู้จักพระองค์


G             D                 Em  

**ข้าอยากรู้จักพระองค์

                 C  

อยากได้ยินเสียงพระองค์

G          D              C  

ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

G           D   

ข้าอยากรู้จักพระองค์

Em           C  

ข้าอยากจะได้สัมผัส

G          D          C  

ข้าอยากรู้จักพระเจ้า


G                                      C  

2. ข้ากำลังไขว่คว้าไปถึงที่สูง

Em        D        C  

เพื่อข้าจะได้รางวัล

G  

ดำเนินต่อไปข้าจะก้าวไป

C  

ไม่มีสิ่งใด ที่จะขวางได้

Em              D        C  

เพราะอยากรู้จักมากขึ้น