top of page

NO.

548

ไม่ต่างกัน

KEY

Fm             D#                 C#

บอกว่ารักกัน แต่ทำร้ายกัน

                  D#         Fm  

ทำไมเราไม่คิดให้อภัย   อยากจะเข้าใจ

                    Bbm           Fm          D#

เราทะเลาะกันอยู่เพื่ออะไร

Fm                D#                   C#

ไม่อยากพูดจา ไม่มองหน้ากัน

   G#                Bbm                   D#

มีชีวิตบนความโกรธจะจบลงเช่นไร

Fm           D#                    C#

ถ้าเรารักกัน ต้องช่วยเหลือกัน

                D#            Fm  

มันจะดีกว่านี้สักเท่าไร

        D#                          Bbm        D#

แบ่งปันให้กันยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างได้ไหม

Fm                D#           C#

ต่างกันแล้วไง ถ้าเรารักกัน

                  Cm           Bbm  

เพราะความรักเหนือทุกอย่าง

                     D#         C#     D#

ยิ่งกว่าเหตุผลใด ความรักชนะจิตใจ


           G#   D# Fm      D#     Bbm  

*ไม่ต่างกัน ทุกๆคนมีคุณค่าเหมือนกัน

                 D#

เมื่อมองด้วยรัก

   G# D# Fm   D#   C#

วันนี้เรามีชีวิตด้วยความรัก

                  Bb

ไม่ใช่เพราะเงื่อนไข

C#                D#              Fm  

พระเจ้าสร้างเราเพื่อให้รักกัน

bottom of page