NO.

76

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

KEY

G                  G  

1. เมื่อตาใจข้าได้เห็น

G                             G  

พระวิญญาณของพระเจ้า


       C            

ข้าได้พบสันติสุข

         Bm               Em  

ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้

Am   D             G  

ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย


             G           C             Bm  

** ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ

           Em         Am        D     G  

และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ

         G7           C           Bm  

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ

            Em        Am        D    G  

และไม่ว่าเป็นเช่นใด ก็จะนมัสการ


G                      G  

2. ข้าได้เห็นแสงสว่าง

G                                G  

แห่งความจริงและความรัก

         C  

ข้าได้พบสันติสุข

          Bm             Em  

ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้

Am      D              G         G7  

อยู่ในความรักของพระองค์


               C                  D  

***และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป

Bm           Em  

ให้ทุกวันเวลาในชีวิต

   Am    D              G        G7  

นมัสการ  พระองค์ เรื่อยไป

           C                 D  

และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป

Bm           Em  

ให้ทุกวันเวลาในชีวิต

  Am     D             G        G7  

นมัสการ  พระองค์ นิรันดร์


(รอบสุดท้าย)

  F                        D                 G7  

นมัสการ พระองค์ นิรันดร์ ไม่ว่าอยู่