top of page

NO.

012

คริสต์มาสเป็นเวลา

KEY

      C#               Fm    Bbm                C#

1. คริสตมาสเป็นเวลา  คริสตมาสเป็นเวลา

F#                    G#             C#    G#7

คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก (X2)


             F#             Fm  

***บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจ

    F#                C#

ทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง

       F#               Fm       G#

เฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ

     F#            Fm           F#             C#

ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้ สายใยใจเราผูกพัน

       F#           G#     C#

พระเยซูบังเกิดในรางหญ้า

+1
bottom of page