top of page

NO.

131

ชนะ

KEY

     D#

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                      G#

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

                 Fm  

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     G#                                      Bb

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    D#

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                 G#

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         Fm  

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      G#                              Bb

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            G#

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

           Gm  

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

       Fm                        Bb

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


                D#

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               Cm  

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           Fm  

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       G#                   Bb

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

              D#

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

                Cm  

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

              G#                      Gm  

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            Fm            Bb         D#

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

+1
bottom of page