top of page

NO.

427

ตัดสิน

KEY

           E                  B  

1. เหตุผลกฏเกณฑ์ที่คิดไป

            A            E  

เหมือนเส้นแบ่งจิตใจ

      A            G#m               F#m      B  

เราต่างตัดสินใคร ด้วยคำว่ากฏที่คุ้นเคย

         E                    B  

ความรักหล่นหายจากหัวใจ

      A              E  

เมื่อเราต่างเมินเฉย

         A               G#m  

ความผิดตัวเองละเลย

      C#m    F#m    B   E  

ถ้าเป็นคนอื่นเราสนใจ


G#m               A   B               G#m   C#m  

**กลับไปทบทวน....เรื่องราวที่ผ่าน

            F#m                  C             E  

สิ่งที่เมื่อวานหากทำให้ใคร ต้องเสียใจ

G#m     A    B               G#m     C#m  

ในชีวิตเรา......เป็นไปไม่ได้

           F#m                          B  

ที่จะไม่มี อะไรผิดพลั้ง ที่ทำพลาดไป

 G#m           A    B                   G#m    C#m  

หากได้ทบทวน.....และมองข้ามผ่าน

      F#m                       B       E     Bm  

กำแพงหัวใจ ที่เราสร้างไว้ทำร้ายใคร

                 A    B       G#m        C#m  

เพื่อวันพรุ่งนี้......จะเริ่มต้นใหม่

              F#m                    B             E  

ไม่ต้องเสียใจเมื่อมองกลับย้อนไปในวันวาน

ไม่ตัดสินใครเมื่อมองกลับย้อนไปในวันวาน

+1
bottom of page