top of page

NO.

444

รักของเรา

KEY

     C#                      F#

1. จากวันหนึ่งที่เราก็ต่างมีกันและกัน

C#                    B                    G#

แต่เวลาก็ถึงวันที่สองเราต้องจากกัน

C#                         F#

อาจจะมีน้ำตา เมื่อเธอต้องมาพรากไป

C#                               B             G#

แต่ไม่เคยจะเสียใจเพราะรู้ว่าเธอได้เจอ

     Fm    F#         Fm                  Bbm  

สิ่งที่ดีที่สุด มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเธอ

                  B       F#              G#

พระองค์ผูกพันให้ใจเราอยู่ใกล้กัน


                F#

***รักของเราจะอยู่

             Fm                 Bbm  

อยู่อย่างนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง

     D#m              G#

ถึงแม้ว่าเธอต้องไป

       Fm                     Bbm  

ต้องไกลห่างกันเพียงไหน

           F#                  F                Bbm  

รักของเราจะอยู่ อยู่ในรักของพระเยซู

       B                  F#             G#

และฉันจะคอยถึงวันที่เธอกลับมา

   F#

(เจอกันอีกครั้ง)

+1
bottom of page