top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: C#/ F#/ Bbm  / F#

C#

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

F#

ความตายต้องพ่ายแพ้

Bbm                                              F#

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

C#

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

F#

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

Bbm                                            F#

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            G#

เป็นขึ้นแล้ว


  C#        F#              Bbm  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       G#

พระองค์ชำระบาปข้า

C#         F#            Bbm  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                G#               C#/ F#/ Bbm  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              G#                C#

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


C#

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

F#

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

Bbm                                      F#

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

C#                     F#

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

Bbm                                             F#

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           G#

เป็นขึ้นแล้ว...

     Bbm                   Fm                     F#

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      C#

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   Bbm                   Fm                     F#

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            C#         G#

เป็นขึ้นแล้ว

+1
bottom of page