top of page

NO.

603

วิงวอน

KEY

G      Dm           C  

ใจจะวิงวอน พระเยซูช่วยตอบ

        G         Em             C         D  

อธิษฐานขอพระองค์ เปิดทางนำเดินไป

G             Dm             C  

ใจอยากจะขอ ทางเดินตามพระเยซู

              G           Em  

อยากจะพ้นความบาป

         C            D  

โปรดนำในทางพระองค์


           Em            Bm         C          G  

**โปรดทรงเลี้ยงจิตใจเหมือนดังแกะตัวน้อย

     C                                           A  

ขอทรงปลอบ เมื่อยามอยู่ในความทุกข์ทน

       Em       Bm         C          D  

จากวันนี้ต่อไป ขอพระองค์โปรดดูแล

            G        Em  

ในอ้อมแขนอันอบอุ่น

           C            G  

ตลอดไป ขอทรงเมตตา

+1
bottom of page