top of page

NO.

121

สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น

KEY

B                         F#                    E  

1. ให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่

F#

ขององค์พระเจ้า

B                      F#                     E  

ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่

F#              G#m  

ถวายจอมราชา

     D#m        E      A               F#

เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์


B                              F#                E  

2. ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวาน

F#

ทั่วทั้งโลกา

B                              F#

เป็นเสียงแห่งความสดชื่น

                      E    F#

และความเบิกบาน ทั่วพสุธา


      G#m        D#m    E              A    F#

*เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์


F#                B         

***ให้เพลงนมัสการ

             D#m         E      F#

เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

F#                 B  

แต่งเติมความงดงาม

         D#m            E            F#

ความรักให้สุดหัวใจ

F#          G#m                  D#m  

เป็นแสงสว่างในความมืดมน

                 E                   B  

เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ

   C#m              D#m  

สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมา

            E                  F#             B  

เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

+1
bottom of page