top of page

NO.

424

สุดหัวใจ Crossover

KEY

     Bb                         F  

1. เราจะแตกต่างกันยังไง

Gm                       Fm      Bb

เราก็ยังเดินเคียงกันไป

D#                               Dm  

เพราะพระองค์นำเราทุกคนมารวมกัน

            Cm                    F  

ในแผนการยิ่งใหญ่มากมาย

      Bb                        F  

2. เรามารวมกันเพื่อรับใช้

Gm                         Fm      Bb

ให้เป็นพระพรแก่คนไทย

D#                               Dm  

คอยเป็นกำลังเสริมสร้างกันเพื่อพระองค์

          Cm              F  

จะใช้เราได้ตามพระทัย


      Bb         Dm    D#          F  

***ด้วยสุดหัวใจถวายให้พระองค์

Dm          Gm         D#     F  

จะทรงเพิ่มเติมพระพรมากมาย

Bb           Dm              D#     C  

ให้เราช่วยกันเพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย

         F          Bb

ให้ได้มีความหวัง

(เพราะพระองค์เป็นความหวัง)

+1
bottom of page