top of page

NO.

072

เมตตาหลั่งมา

KEY

    D#           G#           D#         Bb

1. เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน

D#           G#          D#     Bb

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

D#           G#            D#

เมตตาหลั่งมา พาพระพร

         Bb   D#    G# Bb

ลงมาสู่ทุกคน


   D#             G#         Bb

** เฮ โอ เรามารับพระเมตตา

D#             G#       Bb

เฮ โอ เรามารับพระคุณ

D#             G#     Bb    D#    G# Bb

เฮ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

+1
bottom of page