top of page

NO.

197

โกละโกธา

KEY

            Cm                 Cm  

1. ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา

            G#                              G  

โดยได้แบกเอาความผิดบาปของข้า

       Cm                     G#

ที่นั่นข้าสำนึกว่าโลกนี้หมดหวัง

         Cm      G              Cm  

จนได้พบทางแห่งโกละโกธา


          Cm                       Cm  

2. ที่โกละโกธาข้ายินเสียงอ้อนวอน

           G#                                   G  

ได้เห็นพระพักตร์เต็มด้วยความเมตตา

        Cm                     G#

ที่นั่นเป็นที่พ้นภัยให้แก่คนบาป

            Cm    G                  Cm  

ข้ากล้าเข้าไปด้วยน้ำตานองหน้า


           Cm                          Cm  

3. ที่นั่นข้าได้พบความรักของพระองค์

           G#                         G  

รับทุกข์ทรมานเต็มด้วยบาดแผล

          Cm                      G#

ลำธารแห่งความกรุณาชำระข้า

         Cm         G              Cm  

ภาระหนัก บาปผิดก็หลุดสิ้นไป


                 Cm                              Cm  

4. แน่นอนพระองค์รับความเจ็บปวดแทนข้า

        G#                          G  

เจ้างูร้ายก็หมดอำนาจของมัน

               Cm                    G#

ความสันติสุขหลั่งไหลเข้าในใจข้า

         Cm   G                    Cm  

ข้าจึงสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

+1
bottom of page