top of page

NO.

533

ขนมปัง 5 ก้อน

KEY

     C        Em          F      G      C      G  

1. ใบไม้จะมีชีวิต ถ้ามันติดอยู่กับเถา

Am               Em  

เป็นเหมือนกับตัวของเรา

    D                     G  

ที่เข้าสนิทกับพระองค์


     C                 Em  

2. ความเชื่อ แม้เพียงเล็กน้อย

    F     G                 C     G  

ภูเขาใหญ่ๆ ก็เคลื่อนไป

Am              Em  

จงเชื่อด้วยสุดหัวใจ

     Dm                 G               C  

จะเห็นความยิ่งใหญ่ ของพระองค์


       F             G         Em          Am  

***ขนมปัง 5 ก้อน กับปลาอีกนิดหน่อย

     Dm     G     C  

ยังเลี้ยงผู้คนได้มากมาย

     F          G            Em    Am  

สิ่งใดในมือเรา จะเล็กสักแค่ไหน

      Dm  

จะเห็นผลมากมาย

       F                              G  

ถ้าเราวางในพระหัตถ์พระองค์

+2
bottom of page