top of page

NO.

119

ข้าจะร้องออกพระนาม

KEY

Intro: D  / A  / Em  / G  

     D  

1. จากดวงใจไปทั้งโลกา

          A  

ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์

      Em        G  

พระเยซู พระเยซู

D  

หนึ่งนามเดียวชนะความตาย

         A  

ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน

      Em       G  

พระเยซู พระเยซู


          D                    A  

* ข้าจะร้อง ออกพระนาม

            Bm                 G  

น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่

         D                  A  

มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ

      Em       F#m        G    A        D  

พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า


    D  

2. ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา

             A  

พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล

       Em      G  

พระเยซู พระเยซู

D  

หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา

        A  

ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน

      Em        G  

พระเยซู พระเยซู

+2
bottom of page