top of page

NO.

269

จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า

KEY

        G                           C  

1.จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า

     G                              D  

จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

     G                          C  

จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่จอมราชา

     G             D      G  

จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ

    C                         Em  

*เพราะพระองค์เป็นราชาเหนือแผ่นดิน

   Am                            D  

จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

  C                               Em  

เพราะทรงครอบครองชนชาติทั้งหลาย

       A                       D  

และทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์

+2
bottom of page