NO.

347

จะเป็นดั่งแสง

KEY

     G           A             F#m          Bm  

1. ทั้งชีวิตจิตใจเรามอบไว้ให้พระเจ้านำ

Em             A           D  

หวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย

G                   A   F#m           Bm  

พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด

           Em        A            D  

จะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว


                    G            A         D  

***ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา

     Bm                 Em  

จะหวังและคอยพึ่งพา

    A                 D  

กำลังที่มาจากเบื้องบน 

                  G          A              F#m  

จะคอยเป็นแสง สะท้อนเรื่องราวความจริง

Bm                 Em  

ว่าพระองค์เป็นทุกสิ่ง

A                        D  

เป็นความหวังของเรา


     G                   A           F#m        Bm  

2. พร้อมที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไป

Em            A                D  

รู้พระองค์อยู่ใน จิตใจของเรา

G                    A  

เราจึงคอยร่วมแรง

             F#m             Bm  

เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ

            Em         A       D  

ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

+2