NO.

536

จากใจของฉัน

KEY

                  A                     D  

1. อยากให้เธอ ได้ฟังด้วยหัวใจ

     C#m       E     D    C#m  

สิ่งเล็ก ๆ ที่ให้กับเธอ

             Bm    E               C#m  

คือความรักที่ฉันได้เคยพบเจอ

      F#          Bm       A          E  

รักแท้ที่อยากเสนอ ให้เธอได้รับฟัง


                 A                        D  

2. อยากให้เธอ ได้รับการสวมกอด

           C#m   E           D    C#m  

จากผู้หนึ่งที่เป็นความหวัง

            Bm    E             C#m  

หลับตาลง ให้หัวใจเธอได้ฟัง

      F#              Bm     A          E  

ขอแค่โอกาสสักครั้ง ให้เธอได้เปิดใจ


                        A  

***เพราะว่าพระเจ้ารักเธอ

                C#m                     F#m  

จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว

       E         D       E  

เข้ามาในโลกนี้

               A                         C#m  

แค่เธอวางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์

      F#m    E             D       A  

จากนี้และในเมืองสวรรค์

            Bm                  E                 A  

และนี่คือสิ่งที่ฉัน อยากให้เธอรับรู้จากใจ

(จากใจของฉัน ให้เธอได้ลอง เปิดใจ)

+2