NO.

531

ทางนั้น ทางเดียว

KEY

           C     G        Am       Em  

1. ไม่มีรักใด ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้

         F           C         Dm           G  

ที่พระองค์ยอมตาย บนไม้กางเขนเพื่อเรา

C                    G           Am        Em  

เมื่อเราเชื่อวางใจ พระเยซูทรงให้ชีวิต

F            C              Dm          G     C  

คือชีวิตนิรันดร์ ที่บนสวรรค์บ้านของเรา


                  F          G       Em        Am  

***พระองค์เป็นทางนั้น ทางเดียว ไปสู่ชีวิต

               Dm    G  

เพราะพระเยซูคริสต์

        Gm                  C  

แบกรับความผิดมากมาย

              F            G            Em      Am  

พระองค์เป็นความหวัง ให้ทุกคนที่กลับใจ

          Dm            G               C  

เข้ามารับเอาชีวิตใหม่ในพระองค์

(เข้ามารับความรักยิ่งใหญ่ในพระองค์)

+2