top of page

NO.

480

ทางพระคริสต์

KEY

      G                           D  

1. คราที่ฉันนั้นต้องหวั่นใจ

       B            Em  

ไม่อาจบอกใครผู้ใด

         Bm                     Em  

แม้นหากเดินพลาดพลั้งไป

        C             Am                D  

ไม่มีใครช่วยนำทางประคองเราเดิน

G                                D  

ทางเส้นไหนที่ควรเลือกเดิน

   B                Em  

ที่จะเผชิญก้าวไป

         Bm          Em              C  

เพื่อเป็นที่พอพระทัย ขอพระองค์

             Am               D  

ได้โปรดทรงนำทางเดินไป


    G            Bm     C                 Cm  

**ทางพระคริสต์ ให้คำตอบ ปลอบชี้นำ

            G             D  

เป็นกำลังใจทุกเวลา

                G         F         C         Cm  

ด้วยความรักเปี่ยมล้นช่วยหนุนใจ

            Bm            Em  

เพราะพระคุณมากมาย

                  Am     D             G  

เปลี่ยนเป็นพลังใจ ให้เดินก้าวไป


     G                              D  

2. ความสับสนที่เคยซ่อนเร้น

       B                         Em  

ได้เปลี่ยนเป็นความชื่นบาน

            Bm            Em          C  

เหมือนดั่งทะเลร้ายผ่าน แม้วันวาน

             Am                   D  

มีความเหงา เศร้าตรมในใจ

+2
bottom of page