NO.

595

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

KEY

D                  F#m           E              D  

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย ผู้ที่อ่อนล้า จงเข้ามาหาเรา

D                F#m                       E  

ภาระแสนหนัก หมดสิ้นทุกอย่าง

                  D  

จงนำมาให้เรา (2x)


       D                       E  

*และจงมารับแอกของเรา (2x)

                        A                    E  

***แล้วท่านทั้งหลายจะหายเหนื่อย

                   F#m           D  

แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นสุข

           D                   A              D     E  

เพราะแอกของเรา...ภาระของเราก็เบา

       A                         E  

และเราจะเปลี่ยนความเศร้าโศก

        G                 D  

เป็นความชื่นชมยินดี

D               E                     A  

จงเข้ามาหาเรา เจ้าจะหายเหนื่อย

+2