top of page

NO.

122

พระเยซูเป็นคำตอบ

KEY

G                    C  

1. หนทางที่จะก้าวไป

G                    C  

ต้องเจอกับสิ่งอันตราย

Am                    Bm  

ความกลัวบดบังสายตา

         C         D  

ไม่ให้เห็นทางออก


G                    C  

2. หันมองดูที่พระองค์

G               C  

ผู้ทรงเป็นที่พักพิง

Am                    Bm  

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

              C           D  

ให้ความหวังและ พร้อมที่จะก้าวไป


     C                            Bm  

**พระเยซูเป็นคำตอบให้ใจที่มืดมน

Am                              G  

โลกไม่เคยมีทาง ออกให้คนที่หลงทาง

C                                     Bm     Em  

พระเยซูเป็นคำตอบ เปลี่ยนคืนให้สว่าง

A  

หนทางเดินที่กว้างใหญ่

    C              D        G  

จะขอ ให้พระองค์ นำทาง


G                       C  

3. หัวใจมอบให้พระองค์

G                     C  

มั่นคงพักอยู่ในอ้อมแขน

Am                   Bm  

พระองค์ไถ่บาปทดแทน

       C                D  

ด้วยบาดแผลเพื่อเรา


G                    C  

4. เมื่อมองดูที่พระองค์

G               C  

ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิง

Am                   Bm  

ความจริงเปิดให้เห็นทาง

             C           D  

ให้ความหวังและพร้อมที่จะก้าวไป

+2
bottom of page