top of page

NO.

217

มอบให้พระองค์

KEY

D               A                 Bm  

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น

     G                   D  

ข้าขอมอบแด่พระองค์

                    A                 Bm  

ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ

     G                    D               A  

ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์


       D       A      Bm        G  

**ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่

    D        A          Bm           G  

ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่

                  D       A  

มอบให้พระองค์

                  Bm      G  

มอบให้พระองค์


D                 A              Bm  

***ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ

            G  

ข้ายินดีทำทุกอย่าง

+2
bottom of page