top of page

NO.

259

ยกมือของท่าน

KEY

 B             E  

ยกมือของท่าน

F#                   B    F#

ถวายเกียรติราชา

B               E  

ถวายบังคมก้มกราบ

          F#          F#7

วันทาสรรเสริญ


    B            E    F#   B  

**องค์ผู้ทรงราศี  ข้าสดุดี

B                E  

องค์พระภูมี ข้าขอภักดี

F#7               B  

แด่องค์จอมราชา

+2
bottom of page