top of page

NO.

438

รอคอยพระองค์

KEY

     D                   A     Bm           G    A  

1. แม้ต้องทนทุกข์ใจ ผู้เดียวลําพัง

D                     A             Bm      G    A  

เหมือนไม่มีหนทาง ความหวังอะไร

              Bm      F#m        G              A  

อย่าหวั่นไหวขอเพียง เชื่อในพระองค์

             Bm      F#m       G           A  

อย่าเดินหลง หันมา พึ่งพระเยซู

D               A         Bm        G   A  

ขอให้ใจมั่นคง เฝ้าอ้อนวอน

D                      A       Bm           G   A  

ไม่สัIนคลอนขอเธอได้เชื่อวางใจ

               Bm     F#m     G          A  

พระองค์ทรงสัญญา ไม่ทิ้งเราไป

          Bm     F#m      G        A  

อดทนไว้พระองค์จะเข้ามา


             D                   A  

**ให้เรารอคอยในพระองค์

         Bm                F#m  

ให้เรารอคอยในพระองค์

                    G  

พระองค์จะทรงปลดปล่อย

          D                   Em       A  

ความทุกข์ให้หลุดพ้นไป

      D                      A  

ให้เรารอคอยในพระองค์

          Bm              F#m  

ให้เรารอคอยในพระองค์

                 G  

แล้วเราจะยืนขึ้นใหม่

       D                  Em         A  

ด้วยกําลังจากพระองค์

                D  

เมื่อเรารอคอยพระองค์

+2
bottom of page