top of page

NO.

428

สดุดี1 (Psalm1)

KEY

          C              Em          Dm  

1. บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่ดำเนินตาม

             G              C       Em   Dm    G  

คำแนะนำของคนอธรรม

     C                Em  

ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป

      Dm        G                    C          G  

ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย


          F              G  

**แต่ความปิติยินดีของผู้นั้น

Em                 Am                Dm  

อยู่ในธรรมบัญญัติ ของพระยาเวห์

            G                   C  

เขาใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืน

F                          G            Em    Am  

เขาเป็นเหมือนต้นไม้ ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ

          Dm         G            Dm      G  

ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่แห้งเหี่ยว

      Dm         G           C  

ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น


           C          Em  

2. คนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้น

       Dm                      G                C   G  

แต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดพากระจายไป

     C              Em               Dm  

ฉะนั้นคนบาปอธรรมจะไม่ได้ยืนชุมนุม

        G                    C        G  

สรรเสริญร่วมกันกับพี่น้อง

+2
bottom of page