NO.

093

หมดทั้งชีวิต

KEY

     A                D    

1. หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี

E                             A  

ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์

F#m                    D  

ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม

      Bm        C#m        D           E  

ยินดีหรือทุกข์ใจ   มอบไว้แด่พระองค์


           A                     F#m  

***พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต

              Bm   C#m   D                 E  

ทั้งหมดทุกสิ่ง   ที่มี   เพื่อถวายพระสิริ

       A                      F#m  

พระเจ้าข้ามอบทั้งวันคืนที่มี

                    Bm   C#m  

เพื่อสรรเสริญทั้ง  ชีวิต

        D              E       F#m  

เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย

        Bm           E     A  

พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย


     A               D  

2. สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ

E                              A  

ทุกความต้องการ และทุกทุกความใฝ่ฝัน

F#m                         D  

ทุกความหวังใจ และในทุกแผนการ

   Bm        C#m   D             E  

ชูมือและใจข้า ถวายแด่พระองค์

+2