NO.

558

อยู่ในรัก

KEY

    F                            C               Bb

1. อยู่ไปอย่างนั้นเพียงอยู่ไปวันวัน

            C              Am    Dm  

มองไม่เห็นว่ามันมีค่า

     Gm              C  

ทุกวันพากัน ฝันหาความจริง

         Am                    Dm  

ท่ามกลางความลวงช่วงชิง

        Gm       Am           Bb          C  

แต่ก็ทิ้งให้หัวใจหดหู่ อยู่ไปไม่มีจุดหมาย


              F           Dm  

***หากมีรัก คงอบอุ่นใจ

              Bb              C           Am   Dm  

ไม่มีหวั่นเกรงอะไร ถ้าแม้มีใครคนหนึ่ง

              Gm               Am  

โอบประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง

      Bb             C    F          Am   Dm  

จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

             Bb               C           Am   Dm  

เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น

          Gm              Am  

หากมีใครดูแลสร้างหวังในใจ

       Bb             C       F  

ช่วยพาเราไปให้ใจชื่นบาน


    F                  F  

2. แต่ในวันนี้ชื่นชมยินดี

Bb      C            Am    Dm  

ใจดวงนี้มีพระเยซู

      Gm              C  

ทุกวันจึงเต็มด้วยรักชูใจ

        Am                 Dm  

ผ่านความเย็นชาสิ้นไป

          Gm              Am  

จากที่มองมีเพียงพบความว่างเปล่า

      Bb                 C  

บัดนี้ กลับมีความหมาย


            F         Dm  

**อยู่ในรัก แสนอบอุ่นใจ

              Bb              C           Am   Dm  

ไม่หวั่นเกรงอะไร เพราะรู้มีพระเยซู

              Gm               Am  

เฝ้าประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง

      Bb             C    F         Am    Dm  

จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

             Bb               C           Am   Dm  

เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น

    Gm              Am  

ผู้ที่เป็นความจริง สร้างหวังในใจ

       Bb             C       F  

ผู้เป็นทางเดียว ผู้เป็นความรัก

+2