NO.

520

เชื่อใจ

KEY

C#                 Fm  

ไม่มีใคร ที่ดีไปกว่าพระองค์

D#m                          G#

ผู้ทรงมี ความรักมากมาย

C#                      Fm  

ทุกเวลา ไม่ว่าจะดีหรือร้าย

D#m    G#                  C#

ฉันมั่นใจ ในทางพระองค์


         F#  G#

**เชื่อใจ....ในพระองค์เท่านั้น

     Fm     Bbm  

ฉันไว้ใจ...ในพระองค์เท่านั้น

     D#m       G#

ฉันวางใจ...ให้พระองค์ทรงนำ

       C# D#m    C#

จากนี้ตลอด....ไป

F#         G#

เชื่อใจ...ในพระองค์เท่านั้น

     Fm    Bbm  

ฉันไว้ใจ...ในพระองค์เท่านั้น

     D#m       G#                     C#

ฉันวางใจ... ให้พระองค์ทรงนำทุกเวลา

+2