NO.

237

แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

KEY

        C            F       C  

1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า

    C         Dm        G  

แสดงพระคุณประหลาด

      C           F       C  

เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่

       C     G      C  

ล้างใจข้าให้สะอาด


        C            F          C  

2.ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้

         C       Dm      G  

ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร

      C                   F        C  

เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท

     C          G        C  

จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่


          F                   Em       Am  

*แต่ข้ารู้จัก  พระองค์ที่ข้าเชื่อ

                Dm    G                  C  

และเชื่อมั่นคงว่า   พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ

     F                    Em       Am  

รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์

        Dm   G     C  

จนถึงกาลวันนั้นได้


      C               F    C  

3.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา

    C      Dm        G  

เวลาเช้าสายบ่ายเย็น

      C                    F    C  

หรือข้าต้องถึงความมรณา

       C      G     C  

หรือได้พบในเวหา

+2