NO.

402

โปรดเทความรัก

KEY

Intro: B  / Em  

                B  

1. ขอทรงโปรดมองดูที่หัวเข่า

    B  

ที่คุกและกราบลงพร้อมด้วย

B            G#m         C#m     F#

ใจที่แตกสลายที่ลูกมี

               G#m              D#m  

เป็นความทุกข์ที่ลูกต้องทนอยู่

    E         D#m           A  

มันฝังใจดวงนี้ โปรดทรงนำ

         E             F#

ให้ลูกมี ทางเริ่มใหม่


                E                        D#m  

*และนี่คือเสียงเรียกร้อง จากส่วนลึกของใจ

     C#m                      $

ลูกวางชีวิตไว้ให้พระองค์


                          B             F#

***โปรดเทความรักลงมา

                    G#m       F#

โปรดเทความรักลงมา

           E               F#

ล้างหัวใจที่แตกดวงนี้

              D#m         G#m  

หลอมให้แกร่ง...ขึ้นมา

     C#m                              F#      B  

รักษาใจที่ชอกช้ำให้เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่

+2