NO.

234

โอ ข้ารักพระเยซู

KEY

    A                E     F#m              C#m  

1. โอ ข้ารักพระเยซู พระนามข้าขอเชิดชู

D                A           Bm              E  

ผู้ได้พลีชีวิตมลาย เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท

A                      E     F#m             C#m  

หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่ ข้าจะอยู่แห่งหนใด

D                     A        Bm   E   A  

จึงขอมอบชีวิตกายใจ รับใช้พระองค์


         A                     F#m  

1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      Bm                   E  

ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม

        A                    F#m  

พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม

      Bm              E  

เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก


          A                      F#m  

2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า

      Bm            E  

ถูกเขาตรึงที่กางเขน

       A                   F#m  

จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา

Bm                         E  

ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ

+2