top of page

NO.

482

ไม่ใช่เรา

KEY

Intro: E  / G#m  / A  / B  

E                      G#m         A          B  

1. มิใช่เราจะคิดถือ ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด

E                   G#m            A         B  

เกิดจากความสามารถของเราเอง


            A          B                 G#m      C#m  

*แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า

           A          B                         E  

แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า

          A          B                  G#m       C#m  

แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า

A         B   E  

2โครินธ์ 3:5

+2
bottom of page