top of page

NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

     Bb         D#           Bb         D#

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

Bb                  D#     Bb         F  

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Gm  

พระโลหิตชำระภายใน

        D#       Dm  

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

Cm                                   F  

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    Bb                      D#         Bb       D#

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง

   Bb                    D#             Bb      F  

เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

Gm  

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      D#              Dm  

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

Cm                            F         F7  

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                     Bb                F  

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

                Gm            F  

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                   D#                 Dm  

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                           Cm  

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

             F             Bb

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

+3
bottom of page