top of page

NO.

416

ขอทรงครอบครอง

KEY

     C  

1. ทรงเป็นพระเจ้าเหนือทุกชนชาติ

                               G  

ทรงมีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์

Dm                F                   C  

ทรงบัญชาคืนวันไปตามพระทัย


      C  

2. พระเมตตาอยู่เหนือชีวิตข้า

                            G  

พระองค์เป็นศิลาที่ข้าหวัง

Dm                 F             C  

พระองค์เป็นกำลังที่ข้ารอคอย


               C          G  

***พระเยซูขอทรงครอบครอง

         Am               Bb

ข้าร่ำร้องพระนามพระองค์

               C               G  

โปรดทรงเมตตาให้ข้าได้เห็น

         Am         Bb            C  

พระสิริเต็มแผ่นฟ้า ทั่วแผ่นดิน

+3
bottom of page