top of page

NO.

334

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

KEY

           C           G        C           G  

1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย

      Am             Em     D             G  

เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม

Em          Dm    Em              G  

มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม


           C                          C  

*เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู

        Dm           Em    G            C  

เชิญสาธุการพระเยซู    ผู้ทรงพระคุณ


             C              G  

2. ส่องแสงแห่งพระธรรมส่อง

C           G                      Am       Em  

แจ้งอยู่นิรันดร์กาล ความต่ำช้าสามานย์

        D                  G  

มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง

Em              Dm  

พระบุตรพระบิดา

Em              G  

พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง


          C               G  

3. จงสรรเสริญพระองค์เถิด

C               G  

ทูตสวรรค์ในวิมาน

    Am          Em              D            G  

ให้ดังก้องกังวานทั่วแหล่งหล้าและสากล

Em      Dm    Em         G  

รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม


           C           G           C          G  

4. สรรเสริญข้าถวายชัย พระเยซูผู้ช่วยได้

       Am          Em          D             G  

พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี

Em         Dm   Em               G  

ดำรัสพระบิดา  มาปรากฏเป็นภูมิ

+3
bottom of page