top of page

NO.

118

ข้าเป็นของพระองค์

KEY

Intro: C  / G  / Am  / F  / x2

      C  

1. ความรักของพระองค์

          G  

สูงส่งเหนือกว่าฟ้าสวรรค์

Am  

ความชอบธรรมพระองค์

           F  

มั่นคงเหนือภูเขาสูงใหญ่


C                                 G  

ข้ามีความมั่นใจในพระเจ้าผู้เป็นความรัก

Am  

จิตใจข้ายินดี

                  F  

ต่อหน้าพระพักตร์ของพระบิดา


               C            G  

** ร้องว่า ฮาเลลูยา ข้าเป็นของพระองค์

Am          F  

ฮาเลลูยา พระองค์รู้จักข้า

C                G  

ทุกวันเวลา เดินไปกับพระองค์

Am                  F  

นิจนิรันดร์กาล พระองค์รักข้าก่อน


     C  

3. ในความรักพระองค์

                 G  

ความหวาดกลัว ต้องหลีกหนีหาย

Am  

ทรงเป็นแสงที่ฉาย

               F  

เหนือความอาย และความมืดมน

  C  

พระองค์อยู่ข้างเรา

      G  

แม้เผชิญกับความทุกข์ทน

Am                            F  

ข้ามีความยินดี ในชัยชนะของพระเยซู


                Dm               Em         F  

***จะความมืด หรือความตาย อันตราย

        G              

ก็ไม่อาจจะพรากเรา

               Dm           Em  

จากความรักของพระคริสต์

             F         G  

ด้วยเหตุนี้เราจึงมีชัย

+3
bottom of page