top of page

NO.

453

คำอธิษฐานของพระเยซู

KEY

C           Em      F  

โอ พระบิดา ในเมืองสวรรค์

G                           C  

ขอนามพระองค์เป็นที่บูชา

C            Em     F  

ขอน้ําพระทัยในเมืองสวรรค์

G                      C  

เป็นเช่นนั้นในโลกา


   C           Em      F  

**ขอพระบิดาประทานอาหาร

G                        C  

แก่ข้าพระองค์ในแต่ละวัน

C         Em       F  

ยกบาปข้าที่เคยทําผิดพลั้ง

G                      C  

ดังข้ายกโทษคนอื่น

C      Em     Dm     G  

ขอให้ข้าพ้นการทดลอง

G                C  

นําให้ข้าพ้นจากมารร้าย

C       Em         F  

เพราะฤทธิ์เดชที่มีมากมาย

G                         C  

เป็นของพระองค์นิรันดร์

+3
bottom of page