top of page

NO.

229

จะบอกว่า

KEY

     F                            Am  

1. ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน

Gm                               C  

ดั่งดอกไม้ผลิบาน แย้มกลีบออก

Bb                                Am   Dm  

เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวัน  ก่อน

Gm                                    C  

พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร


     F                                        Am  

2. การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ

Gm                              C  

ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์

Bb                             Am   Dm  

จะทำตามพระทัย และเชื่อ   ฟัง

Gm      C         F        F7  

ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์


                    Bb           C  

***จะบอกว่า ฮาเลลูยา

                Am              Dm  

จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน

               Bb                        C          F7  

ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ทุกวัน ทุกเวลา

                 Bb               C  

จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน

                    Am         Dm  

สรรเสริญพระนามพระองค์

            Bb          C             F  

จะสรรเสริญ พระนาม ฮาเลลูยา

+3
bottom of page