top of page

NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          Fm  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            Fm  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             Fm  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 Bb                         Fm  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         Bbm       G#

พระบิดา พระบุตรา

             C              Fm  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           Bbm  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                C                    Fm  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           Fm                         Fm  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         G#               Fm  

ความบาปที่เราเคยทำ

            Bbm               Fm  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

Fm                     Bbm        G#

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  Bbm            Fm  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              Bbm           Fm  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           Fm  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           Fm  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            Fm  

ทำความดีไม่มีสักคน

             Bb                             Fm  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       Bbm          G#                 C       Fm  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        Bbm  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                C                           Fm  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

+3
bottom of page